• 00

  Gün

 • 00

  Saat

 • 00

  Dakika

 • 00

  Saniye

Güncel Konular

Ders Bilgileri, Örnek Projeler, Kaynak Kodları...

Çizimler

Arşiv

Kategoriler

Potansiyel Fark (Gerilim)

Herhangi bir boşlukta bir Q yükünün diğer bir Q yükünü ileterek yaptığı işe denir. Sembolü U ve Birimi  Volt olarak bilinir.

Elektrik Alanı

Boşlukta ve belirli bir uzaklıkta bulunan aynı cins yüklerin birbirini ittiğini farklı cins yüklerin ise birbirlerini çektiğini biliyoruz. Yüklerin birbirlerini itmesinde veya çekmesinde ısı veya ışığın hiç bir etkisi yoktur. Aralarında mekanik bir bağ bulunmayan yüklerin arasında oluşan kuvvetin sebebi yüklü cisimlerin elektrik alanı ile çevrili olmasıdır.
Yüklü cisimlerin belirli bir uzaklığa kadar birbirlerini itme veya çekme kuvveti uygularlar; uzaklık git gide arttıkça kuvvetin etkisi sıfır(0) olur. İşte yüklü cisimlerin etkisini gösterdiği çevresindeki bölgeye Elektrik Alanı denir.

“Mekatronik nedir ?”

Çağımızın getirdiği koşullarla birlikte hızla gelişen endüstri de akıllı makine ve robotların öneminin artması ile endüstriyel otomasyonun kullanılmaya başlaması farklı mühendisliklerinin birleştirilerek yeni ve daha verimli mühendisliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu mühendisliklerin ortaya çıkmasının nedenlerinin asıl sebebi insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılaması ve buna paralel olarak gelişen endüstriyel büyümelerdir. Gelişen endüstride ortaya çıkan yeni bölümlerden bir tanesi de Mekatronik’tir. Genel anlamda Mekatronik, makine ve elektrik bölümlerinin birleşmesi gibi görünse de detaylarına bakıldığında sadece bu iki bölümden oluşmadığı ortadadır.