• 00

  Gün

 • 00

  Saat

 • 00

  Dakika

 • 00

  Saniye

Güncel Konular

Ders Bilgileri, Örnek Projeler, Kaynak Kodları...

Çizimler

Arşiv

Kategoriler

Potansiyel Fark (Gerilim)

Herhangi bir boşlukta bir Q yükünün diğer bir Q yükünü ileterek yaptığı işe denir. Sembolü U ve Birimi  Volt olarak bilinir.

Elektrik Alanı

Boşlukta ve belirli bir uzaklıkta bulunan aynı cins yüklerin birbirini ittiğini farklı cins yüklerin ise birbirlerini çektiğini biliyoruz. Yüklerin birbirlerini itmesinde veya çekmesinde ısı veya ışığın hiç bir etkisi yoktur. Aralarında mekanik bir bağ bulunmayan yüklerin arasında oluşan kuvvetin sebebi yüklü cisimlerin elektrik alanı ile çevrili olmasıdır.
Yüklü cisimlerin belirli bir uzaklığa kadar birbirlerini itme veya çekme kuvveti uygularlar; uzaklık git gide arttıkça kuvvetin etkisi sıfır(0) olur. İşte yüklü cisimlerin etkisini gösterdiği çevresindeki bölgeye Elektrik Alanı denir.


Elektrik alanı yönü, doğrultusu ve şiddeti olan vektörel bir büyüklüktür.İçerisindeki herhangi bir noktanın alan şiddeti o noktaya konan pozitif birim yüke etki eden kuvvete eşittir. Elektrik alanı (E) harfi ile gösterilir. Elektrik alanı çekme de olsa itme de olsa alanın yönü dışa doğru olur.

Elektrik Alanı

 Elektromotor Kuvvet (E.M.K.)

Devrenin elektrik akımının akmasını sağlayan kuvvete (kaynağa) Elektromotor Kuvvet denir.

Kısaca 3 Temel Büyüklük

Elektrik Akımı (I)

Elektriğin temelini oluşturan birim diyebiliriz. Akımı en basit anlamda elektronların Negatif (-) yönden Pozitif (+) yöne doğru hareket etmesidir. Sembolü (I) Birimi (A).


Elektrik AkımıAkımın ast katları Pikoamper (pA), 10*(-12)
Nanoamper (nA)= 10*(-9)
Mikroamper (mA)= 10*(-6)
Miliamper (mA)=   10*(-3)

Akımın üst katları
Kiloamper (kA)= 10*(3)
Megaamper (MA)= 10*(6)
Gigaamper (GA)=10*(9)

Not: Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanılmamaktadır. Akımın ast ve üst katları biner biner büyür ve küçülür.

Direnç (R)

Elektronik anlamda; Elektrik akımına gösterilen zorluktur. Kelime anlamı ise dayanma, karşı koyma gücü anlamındadır. Sembolü R birimi ise Ohm (Ω)'dur. Dirençler sabit direnç, ayarlı direnç (potansiyometre) ve Reosta olarak 3'e ayrılır.


Dirençlerin as katları yoktur. Sadece üst katları vardır.1 Kilo ohm()= 1000 ohm (Ω)=10*(-3)

1 Mega ohm(Ω)= 1000 Kilo ohm (Ω)=10*(3)
1000 Kilo ohm (Ω)= 1000.000 ohm (Ω)=10*(6)


Yüzeyden Geçtiğimiz bu konular en kısa zamanda daha detaylı bir biçimde sizlere sunulacaktır. İlginiz için Teşekkürler...

0 yorum:

Yorum Gönder